Vegamot | Vegamot

12-03-2020

Mulig økt behandlingstid

Som forebyggende tiltak mot coronasmitte har Vegamot AS innført tiltak som gjør at bemanning i en periode fremover kan være redusert.

Vi ber om forståelse for at dette kan føre til noe lengre behandlingstid av saker og påvirke vår svartid på telefon.

Mange saker kan løses via https://www.vegamot.no/Kundeservice.aspx eller ved å logge seg inn på Min side https://minside.autopass.no/.

Vi anbefaler at dette benyttes før dere tar kontakt. De som ikke får løst sine saker via nettsidene bes benytte vårt kontaktskjema https://www.vegamot.no/Om_oss/Kontakt_oss-1.aspx

Tilbake