Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn | Om prosjektet

Om prosjektet

Fv.715 Krinsvatn er et av flere vegprosjekter som ligger under selskapet Fosenvegene A/S.
Vegamot har driften av bomstasjonen på Krinsvatn.

Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Målet er å bedre veistandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. Vinteren 2015 er alle delprosjektene enten bygd, under bygging eller under planlegging.