Vegamot | Fv. 715 Krinsvatn

Fv. 715 Krinsvatn | Om prosjektet

Om prosjektet

Fv.715 Krinsvatn er et av flere vegprosjekter som ligger under selskapet Fosenvegene A/S.
Vegamot har driften av bomstasjonen på Krinsvatn.

Fosenvegene A/S har en egen webside der du finner informasjon om selskapet og detaljert informasjon om vegprosjektene, se www.fosenvegene.no 

Du finner også informasjon om prosjektet hos Statens Vegvesen.
 

imagemap

Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Målet er å bedre veistandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. Vinteren 2015 er alle delprosjektene enten bygd, under bygging eller under planlegging.