Trøndelag Bomveiselskap | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien | Om prosjektet

Om prosjektet

Fv. 714 Laksevegen

  • Den 28.04.14 kl 00:00 startet innkrevingen på Laksevegen.
  • Vegprosjektet har to bomstasjoner: Valslag og ved Våvatnet.
  • Du må tegne en egen avtale for Laksevegen for å få rabatt ved passering.
  • Prosjektet har ikke egne brikker.
  • Prosjektet har samme webadresse og telefonnummer som Miljøpakken, E6 og E39.
© Vegamot | Kontakt oss