Vegamot | Namdalsprosjektet | Eng

Namdalsprosjektet | Eng | Pricing and discounts

Pricing and discounts at Namdalsprosjektet

    Without Agreement   With Agreement 
 Vehicles up to 3500kg kr. 14,00  kr. 11,20  (20% rabatt)
 Vehicles over 3500kg kr. 25,00 kr. 25,00