Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale

Tegn ny avtaleTilbake

Avtale

Ved å tegne avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bomselskapene under punktet "Rabatter" lengre ned på denne siden. 

Flere fordeler med Avtale:

 • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
 • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
 • Lavere takst med bobil over 3500kg, les mer her.
 • Tilgang til alle passeringer og fakturaer samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
 • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale

Se avtalebetingelsene her

Rabatter

 

 

Takstgruppe 1: kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, og kjøretøy registrert i kjøretøygruppe M1.

Takstgruppe 2: kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn.

På ferje beregnes takst iht. lengde på kjøretøyet, ikke iht. tillatt totalvekt. 

AutoPASS Ferje-samband gir 10% rabatt på passeringer. Takst beregnes fra lengde på kjøretøyet. Se www.autopassferje.no

Rabatt forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Fritak

Fritak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Oversikt over fritak etter gjeldende takstretningslinjer:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.
 • Man kan få fritak i enkelte bomstasjoner basert på bomstasjonens plassering og bostedsadresse, ta kontakt med ditt lokale bompengeselskap vedrørende dette.
 • Innehavere av parkeringskort med gyldighet på minimum 2 år.
   

Fritak for innehavere av parkeringskort

Som følge av bompengereformen samt skifte av datasystem for innkreving av bompenger i Norge endres rutinene for innvilgelse av fritak for passeringsavgift i bomringer for personer som innehar HC-parkeringskort.

For kunder som allerede har fått innvilget fritak pr.01.05.2021 medfører dette ingen endring. Fritaket videreføres i det nye systemet.

Kunder som får innvilget HC-kort for første gang eller kunder som får fornyet sitt HC-kort etter 1/5-21 må følge følgende rutine:

Søknad om fritak for bompenger i bomringer skal sendes til bompengeselskapet. Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og brikkenummer. I tillegg må kopi av for- og bakside av HC-kortet vedlegges.

Fritak gjelder fra det tidspunktet bompengeselskapet innvilger søknad/fornyelse og dette er registrert i AutoPASS-samvirke. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er innvilget vil opprettholdes.

Dersom du mottar ny brikke til ditt kjøretøy (lavt batteri, defekt brikke, brikke på avveie etc.) er det viktig at nytt brikkenummer registreres da fritaket er registrert mot AutoPASS-brikken. Meldingen må inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og gammelt og nytt brikkenummer. Fritaket vil da overføres til den nye brikken. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er registrert vil opprettholdes.

Vi viser til pkt. 11.Fritak fra betaling av bompenger i «Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg» :

 • Fritaket kan kun knyttes til en brikkeavtale.
 • Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Fritaksordninger har ikke tilbakevirkende kraft.
   
Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

 

Månedstak

Enkelte bomselskap har månedstak på passeringer. Dette innebærer at man betaler for et maksimum antall passeringer per stasjon eller selskap i løpet av en kalendermåned. 

Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Disse bomanleggeme har månedstak:

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/Fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeselskapene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

Timesregel

 

Hos enkelte bomselskap betaler man kun for en passering innenfor en time uavhengig av hvor mange bomstasjoner man passerer. 

Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Timesregel gjelder hos følgende selskap:

 • Trondheim (Miljøpakken), gjelder innenfor hvert snitt.
 • Fjellinjen (separat Oslo og Bærum)
 • Nord Jæren
 • Listerpakken
 • Namdalsprosjektet
 • Kristiansand
 • Bergen
 • Haugalandspakken
 • Vossapakken
 • E6 Oppland
 • Kvammapakken (90 min.)
 • Askøypakken
 • Veipakke Salten (separat Bypakke Bodø + RV80 Vikan og FV17 Godøystraumen + RV80 Strømsnes)
 • Helgeland Veiutvikling (kun på Fv78 Hjartåsen)
 • Førdepakken
 • Bypakke Grenland
 • Harstadpakken

Eksportvegen har omvendt timesregel: dersom man passerer bomstasjonene rundt Tresfjorden over en times mellomrom betales det for en bompassering.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene/fritak kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.