Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Hommelvik kr. 16,00 kr. 12,80 (-20%)
Leistad kr. 16,00 kr. 12,80 (-20%)
Ranheim kr. 32,00 kr. 25,60 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Hommelvik kr. 24,00 kr. 24,00
Leistad kr. 24,00 kr. 24,00
Ranheim kr. 49,00 kr. 49,00