Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Hommelvik kr. 19,00 kr. 15,20  kr. 3,04
Leistad kr. 19,00 kr. 15,20  kr. 3,04
Ranheim kr. 38,00 kr. 30,40  kr. 6,08

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale   Nullutslippskjøretøy med avtale  
Hommelvik kr. 28,00 kr. 28,00 kr. 0,00
Leistad kr. 28,00 kr. 28,00 kr. 0,00
Ranheim kr. 58,00 kr. 58,00 kr. 0,00