Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Våvatnet​ kr. 57,00 kr. 45,60 (-20%)
Valslag​ kr. 71,00 kr. 56,80 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Våvatnet kr. 190,00 kr. 190,00
Valslag kr. 238,00 kr. 238,00