Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720 | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Fv.17 Dyrstad Kommer senere Kommer senere
Fv.17 Sprova Kommer senere Kommer senere
Fv.720 Malm Kommer senere Kommer senere

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Fv.17 Dyrstad Kommer senere Kommer senere
Fv.17 Sprova Kommer senere Kommer senere
Fv.720 Malm Kommer senere Kommer senere