Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720 | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Fv.17 Dyrstad kr. 24,00 kr. 19,20 (-20%)
Fv.17 Sprova kr. 39,00 kr. 31,20 (-20%)
Fv.720 Malm kr. 46,00 kr. 36,80 (-20%)

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Fv.17 Dyrstad kr. 48,00 kr. 48,00
Fv.17 Sprova kr. 78,00 kr. 78,00
Fv.720 Malm kr. 92,00 kr. 92,00