Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt kr. 69,00 kr. 55,20 (-20%)
Skorgen-fylkesveg til Tresfjorden kr. 35,00 kr. 0,00 (-100%)
Skorgen-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skegstad før det har gått 1 time kr. 35,00 kr. 28,00 (-20%)
Skjegstad-fylkesveg til Tresfjorden kr. 35,00 kr. 0,00 (-100%)
Skjegstad-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skorgen før det har gått 1 time kr. 35,00 kr. 28,00 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt kr. 158,00 kr. 158,00
Skorgen-fylkesveg til Tresfjorden kr. 81,00 kr. 0,00 (-100%)
Skorgen-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skegstad før det har gått 1 time kr. 81,00 kr. 81,00
Skjegstad-fylkesveg til Tresfjorden kr. 81,00 kr. 0,00 (-100%)
Skjegstad-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skorgen før det har gått 1 time kr. 81,00 kr. 81,00

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og på Skjeggstad. Med gyldig AutoPASS-brikke kjører du gratis hvis du passerer kun én av de to bomstasjonene eller bruker mer enn én time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden. Uten AutoPASS-brikke i bilen betaler du full pris ved hver enkelt passering.