Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt     
Skorgen-fylkesveg til Tresfjorden    
Skorgen-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skegstad før det har gått 1 time    
Skjegstad-fylkesveg til Tresfjorden    
Skjegstad-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skorgen før det har gått 1 time    


Prosjektet er avsluttet

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Tresfjordbrua - Vikebukt    
Skorgen-fylkesveg til Tresfjorden    
Skorgen-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skegstad før det har gått 1 time    
Skjegstad-fylkesveg til Tresfjorden    
Skjegstad-fylkesveg rundt Tresfjorden og passering av Skorgen før det har gått 1 time    


Prosjektet er avsluttet