Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim | Takster og rabatter | Takstgruppe 1

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Øst Bomsnitt Øst

 • S58. Være (Malvikvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sluppen Bomsnitt Sluppen

 • S55. Nord for Sluppen bru (Tempevn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)
 • S54. Bjørndalen (Oslovn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sør Bomsnitt Sør

 • S52. Klett E6 Storlerbakken *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)
 • S51. Klett rv707 *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt langs omkjøringsveien Bomsnitt langs omkjøringsveien

 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S56/S57. Kroppan bru (Nordgående/ Sørgående) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Byåsen Bomsnitt Byåsen

 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Klæbu Bomsnitt Klæbu

 • S86. Fv 885 Tillerbrua *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)*
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  16,00 (32,00)*
  12,80 (25,60)* (-20%)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Tonstad Bomsnitt Tonstad

 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  12,00 (15,00)*
  9,60 (12,00)* (-20%)