Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim | Takster og rabatter | Takstgruppe 2

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Øst Bomsnitt Øst

 • S58. Være (Malvikvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sluppen Bomsnitt Sluppen

 • S55. Nord for Sluppen bru (Tempevn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  26,00 (51,00)*
  26,00 (51,00)*
 • S54. Bjørndalen (Oslovn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  26,00 (51,00)*
  26,00 (51,00)*
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sør Bomsnitt Sør

 • S52. Klett E6 Storlerbakken *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*
 • S51. Klett rv707 *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt langs omkjøringsveien Bomsnitt langs omkjøringsveien

 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S56/S57. Kroppan bru (Nordgående/ Sørgående) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (59,00)*
  44,00 (59,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Byåsen Bomsnitt Byåsen

 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Klæbu Bomsnitt Klæbu

 • S86. Fv 885 Tillerbrua *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  38,00 (77,00)*
  38,00 (77,00)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Tonstad Bomsnitt Tonstad

 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  28,00 (35,00)*
  28,00 (35,00)*