Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien

Bomstasjoner

Hvor er bomstasjonene på Fv. 714 Laksevegen?

Bomstasjoner Fv.714 Laksevegen

Det er to bomstasjoner, en på Valslag og en ved Våvatnet.

Det er innkreving i begge retninger hele døgnet.

Med gyldig AutoPASSS-avtale og og avlest brikke får man 20% rabatt på bompasseringer på Fv. 714 Laksevegen. Det er månedstak på 40 passeringer pr. bomstasjon i takstgruppe 1 - dette betyr at man blir belastet for maks 40 passeringer pr. bomstasjon pr. kalendermåned. Både rabatt og månedstak forutsetter gyldig avtale og og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.