Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal|Om bompengeprosjektene

Om bompengeprosjektet

      E6 Trondheim-Stjørdal (Tidligere E6 Øst)

  • Den 31. mars 2010 kl 12 ble den eksisterende innkrevingen i bomstasjonene på E6 Trondheim-Stjørdal endret fra manuell betjening til moderne løsninger.
  • Vegprosjektet har som hensikt å etablere ny hovedinnfartsåre til Trondheim sentrum øst som en del av ringvegsystemet rundt byen. Dette bidrar til en god stedsutvikling i Stjørdal og skaper bedre fremkommelighet for trafikanter. Vegåpning blir i 2014.
  • Prosjektet består av 3 bomstasjoner plassert på henholdsvis Ranheim, Hommelvik og Leistad.

Les mer: