Gå til innholdet

Nyhetsarkiv

03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

06.12.2022

NB! Nytt kontonummer for betaling av faktura

Nytt kontonummer er: 4213.48.11611

01.08.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for FV 659 Nordøyvegen

Innkreving av bompenger for Nordøyvegen vil starte 5. september 2022.

25.07.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for E6 Ulsberg - Melhus

Innkreving av bompenger for prosjektet E6 Ulsberg - Melhus, parsell Kvål-Melhus vil starte 1. september 2022

05.07.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for Bypakke Ålesund

Innkreving av bompenger for prosjektet Bypakke Ålesund vil starte 22. august 2022.

27.01.2022

Kunngjøring av nye takster

Nye bomtakster er gjeldende fra og med 1. mars 2022

02.11.2021

Endret rabatt for nullutslilppskjøretøy fra 1. november

Fra 1.11.2021 er rabatten for nullutslippskjøretøy redusert fra 100% til 80% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt i Miljøpakken og E6 Trondheim Stjørdal.

01.11.2021

Din AutoPASS-Avtale med Vegamot er overført til Flyt AS

Derfor har Flyt overtatt alle Vegamots kunder fra 1. november 2021

04.10.2021

Hyppigere fakturering

Som en følge av overgang til ny systemløsning vil fakturering i påfølgende uker skje hyppigere enn normalt.

01.10.2021

Endringer i forbindelse med nye systemløsninger og Min side

I forbindelse med overføring til ny systemløsning og ny Min side vil det fra 5. oktober til 12. oktober være nedetid på enkelte funksjoner.

30.09.2021

Kunngjøring av nye takster

Nye takster er gjeldende fra og med 1. november 2021

06.08.2021

Behandlingstid og svartid på telefon

Som følge innføring av "AutoPASS Ferje" og stor pågang kan du oppleve noe lengere svartid på henvendelser enn normalt.

09.07.2021

Fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

På grunn av endring i datasystem har det de siste månedene vært sendt ut fullprisfaktura oftere enn tidligere.

05.07.2021

AutoPASS-Ferje

Har du generelle spørsmål om AutoPASS-Ferje? Se autopassferje.no eller ring telefon 55 30 00 00

16.06.2021

Er din brikke plassert i korrekt kjøretøy?

Vær oppmerksom på at som avtaleinnehaver har man ansvar for at brikken er montert i kjøretøyet som er registrert i avtalen.

07.05.2021

Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Vegamot og overtar dermed bompengeinnkreving for kunder med Autopass-avtale.

03.05.2021

Passeringsinformasjon vil være utilgjengelig fra 1.mai til og med 4.mai

Statens Vegvesen gjennomførte utskifting av sentrale løsninger for prising og identifisering av bompasseringer 01.05.2021.

30.04.2021

Fra 1.mai vil det skje endringer som kan påvirke deg som kunde

20.04.2021

Endring i fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

Som en følge av bytte av datasystem vil Vegamot endre fakturering for bompasseringer foretatt med kjøretøy uten gyldig AutoPASS-avtale (fullprispasseringer).

26.03.2021

Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1/5-21

Dersom registrert informasjon i avtalen er korrekt er det ikke behov for å gjøre noe, avtalen vil da løpe videre.