Gå til innholdet

Nyhetsarkiv

14.12.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, Fv17-720 Dyrstad Sprova Malm og E6 Ulsberg Melhus

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

29.11.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Fosenpakka

Med virkning fra 1.1.2024 justeres takstene

22.09.2023

Kunngjøring av avslutning innkreving E6 Trondheim Stjørdal

Med virkning fra 31.10.2023 avsluttes innkreving av bompenger på strekningen E6 Trondheim Stjørdal

22.09.2023

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

10.08.2023

Kunngjøring av tillegg til takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, og Bypakke Ålesund

Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Miljøpakken Trondheim og Bypakke Ålesund.

01.06.2023

Kunngjøring av takstvedtak for fv 659 Nordøyvegen

Med virkning fra 02.06.2023 kl. 00:00 justeres takstene

13.01.2023

Har du mottatt faktura fra Vegamot?

Da hadde du ikke gyldig AutoPASS-avtale på passeringstidspunkt.

03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

06.12.2022

NB! Nytt kontonummer for betaling av faktura

Nytt kontonummer er: 4213.48.11611

01.08.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for FV 659 Nordøyvegen

Innkreving av bompenger for Nordøyvegen vil starte 5. september 2022.

25.07.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for E6 Ulsberg - Melhus

Innkreving av bompenger for prosjektet E6 Ulsberg - Melhus, parsell Kvål-Melhus vil starte 1. september 2022

05.07.2022

Kunngjøring Innkrevingsstart for Bypakke Ålesund

Innkreving av bompenger for prosjektet Bypakke Ålesund vil starte 22. august 2022.

27.01.2022

Kunngjøring av nye takster

Nye bomtakster er gjeldende fra og med 1. mars 2022

02.11.2021

Endret rabatt for nullutslilppskjøretøy fra 1. november

Fra 1.11.2021 er rabatten for nullutslippskjøretøy redusert fra 100% til 80% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt i Miljøpakken og E6 Trondheim Stjørdal.

01.11.2021

Din AutoPASS-Avtale med Vegamot er overført til Flyt AS

Derfor har Flyt overtatt alle Vegamots kunder fra 1. november 2021

04.10.2021

Hyppigere fakturering

Som en følge av overgang til ny systemløsning vil fakturering i påfølgende uker skje hyppigere enn normalt.

01.10.2021

Endringer i forbindelse med nye systemløsninger og Min side

I forbindelse med overføring til ny systemløsning og ny Min side vil det fra 5. oktober til 12. oktober være nedetid på enkelte funksjoner.

30.09.2021

Kunngjøring av nye takster

Nye takster er gjeldende fra og med 1. november 2021

06.08.2021

Behandlingstid og svartid på telefon

Som følge innføring av "AutoPASS Ferje" og stor pågang kan du oppleve noe lengere svartid på henvendelser enn normalt.

09.07.2021

Fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

På grunn av endring i datasystem har det de siste månedene vært sendt ut fullprisfaktura oftere enn tidligere.