Gå til innholdet
Miljøpakken Trondheim

Nyhetsarkiv

27.01.2022

Kunngjøring av nye takster

Nye bomtakster er gjeldende fra og med 1. mars 2022

30.09.2021

Kunngjøring av nye takster

Nye takster er gjeldende fra og med 1. november 2021

26.01.2021

Kunngjøring av nye takster for Miljøpakken

Ny takster fra og med 1. mars 2021

23.06.2020

Opprydding i kunderegister

I forbindelse med opprydding i kunderegister sender vi nå ut SMS, epost eller brev til kunder med tilgodehavende saldo på avtaler.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

02.09.2019

Retting feil på Moholt

På grunn av tekniske problemer på bomstasjonen på Moholt har Vegamot kansellert enkelte passeringer hos noen kunder. For de kunder dette angår vil passeringene det gjelder fremgå av faktura.

02.09.2019

Retting feil på Moholt

På grunn av tekniske problemer på bomstasjonen på Moholt har Vegamot kansellert enkelte passeringer hos noen kunder. For de kunder dette angår vil passeringene det gjelder fremgå av faktura.

03.04.2019

Avtalegiro

På grunn av en feil har avtalegirotrekk sendt fra Vegamot i april fått forfallsdato 15. mai i stedet for 15. april. Mange vil motta nytt avtalegirotrekk for ny periode i mai også denne med forfall 15. mai. Dersom du ikke ønsker to trekk 15. mai kan du selv endre forfall på mottatte avtalegiro i nettbanken til hvilken som helst dato mellom i dag og 14. mai.

12.10.2018

NB! Nytt kontonummer for betaling uten Autopass-avtale

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer til full pris (uten Autopass-avtale) er endret for passeringer foretatt etter 01.07.18. Nytt kontonummer er 6402 05 32260. Kontonummer for betaling til Autopass-avtaler er fortsatt 6401 05 95000. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

29.04.2018

Slutt på forskuddsbetaling

Stortinget har vedtatt en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag. Hovedkonsekvensen er at det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. Bompasseringer vil nå faktureres etterskuddsvis.

01.04.2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

15.02.2017

Brikkebytte 2017

Vi bytter ut alle gamle AutoPASS brikker i løpet av 2017

29.02.2016

Nye takster 01. april 2016

Nye takster i Miljøpakken og E6 Trondheim-Stjørdal fra 01.april 2016. De nye takstene er oppført nedenfor.