Gå til innholdet
E39 Lønset - Hjelset
30.10.2023

Kunngjøring av takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønset Hjelset

Innkrevingen starter så snart E39 er klar for ordinær trafikk etter 01.12.2023, og starter samtidig på begge bomstasjoner. Endelig oppstartstidspunkt kunngjøres på Vegamots hjemmesider: www.vegamot.no

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E39 Lønset Hjelset (St. prop. 55 S (2020-2021)). (PDF)

Tilbake