Gå til innholdet
Miljøpakken Trondheim
14.12.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Miljøpakken Trondheim

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

Se Kunngjøring takster Miljøpakken Trondheim (PDF)

Se Takstvedtak for Miljøpakken Trondheim (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake