Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim
02.09.2019

Retting feil på Moholt

På grunn av tekniske problemer på bomstasjonen på Moholt har Vegamot kansellert enkelte passeringer hos noen kunder. For de kunder dette angår vil passeringene det gjelder fremgå av faktura.

Feilen på Moholt startet i Mai 2019 med at vi avdekket en brikkeantenne som ikke fungerte optimalt, utskifting av denne førte igjen til ytterlige feil i deteksjonsutstyret.
Denne feilen førte til at vi korrigerte alle feilbelastninger etter at feilen ble rettet. Alle rabattregler krever en gyldig avtale og brikkeavlesing (se avtalebetingelsene) ved passering.

Som følge av problemet nevnt ovenfor samt at bruk av lyssignal ble avviklet i Norge 6. April 2019 valgte vi å videreføre løpende korrigeringer på Moholt.
Dette medfører at man nå får rabatt selv om brikken ikke er avlest ved passering. Årsaken til at vi valgte dette er todelt:

  • Moholt-regelen er systemtekniskvanskelig og er avhengig av at alle elektroniske komponenter på bomstasjonen er operative til enhver tid.
  • Uten lyssignal ved bomstasjonen er det krevende for brukeren/kundene å vite om brikken fungerer/avleses eller ikke (man må nå logge inn på «min side» for å se dette).

Saken er oppdatert 22.01.2020

Tilbake