Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim
29.04.2018

Slutt på forskuddsbetaling

Stortinget har vedtatt en bompengereform for å forenkle og effektivisere innkreving av bompenger. Ett av elementene i reformen er å legge om takst- og rabattsystemet. Denne endringen ble høsten 2017 lokalpolitisk vedtatt for de fleste anlegg i Trøndelag. Hovedkonsekvensen er at det ikke lenger er mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling. Bompasseringer vil nå faktureres etterskuddsvis.

Takst- og rabattstrukturen ble 01/02/2018 endret på Krinsvatn, Fv.714 Lakseveien og E6 Trondheim - Stjørdal som følge av dette. 

Annonsen angående dette kan leses her

Hovedkonsekvensen er at alle forskuddsavtaler nå er endret til etterskuddsavtaler hvor man faktureres etter forbruk. 

Fra 01/02/2018 til 31/05/2018 er det ingen takstendringer i Miljøpakken. 

Fra 01/06/2018 er det en endring i takst- og rabattsystemet i Miljøpakken, les mer om dette her

Tilbake