Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal

Nyhetsarkiv

30.09.2021

Kunngjøring av nye takster

Nye takster er gjeldende fra og med 1. november 2021

21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av E6 Trondheim-Stjørdal i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

23.06.2020

Opprydding i kunderegister

I forbindelse med opprydding i kunderegister sender vi nå ut SMS, epost eller brev til kunder med tilgodehavende saldo på avtaler.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

12.10.2018

NB! Nytt kontonummer for betaling uten Autopass-avtale

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer til full pris (uten Autopass-avtale) er endret for passeringer foretatt etter 01.07.18. Nytt kontonummer er 6402 05 32260. Kontonummer for betaling til Autopass-avtaler er fortsatt 6401 05 95000. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

12.10.2018

NB! Nytt kontonummer for betaling uten Autopass-avtale

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer til full pris (uten Autopass-avtale) er endret for passeringer foretatt etter 01.07.18. Nytt kontonummer er 6402 05 32260. Kontonummer for betaling til Autopass-avtaler er fortsatt 6401 05 95000. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

01.04.2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

01.04.2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

01.01.2018

Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter

Stortinget har vedtatt en bompengereform. Målet med reformen er å forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og rabattstrukturen for følgende bompengeprosjekter i Trøndelag

01.01.2018

Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter

Stortinget har vedtatt en bompengereform. Målet med reformen er å forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og rabattstrukturen for følgende bompengeprosjekter i Trøndelag

15.02.2017

Brikkebytte 2017

Vi bytter ut alle gamle AutoPASS brikker i løpet av 2017