Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal

Nyhetsarkiv

30.09.2021

Kunngjøring av nye takster

Nye takster er gjeldende fra og med 1. november 2021

21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av E6 Trondheim-Stjørdal i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.