Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal
03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

 

Se nye takstvedtak fra 01.02.2023 (PDF)

Tilbake