Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal
12.10.2018

NB! Nytt kontonummer for betaling uten Autopass-avtale

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer til full pris (uten Autopass-avtale) er endret for passeringer foretatt etter 01.07.18. Nytt kontonummer er 6402 05 32260. Kontonummer for betaling til Autopass-avtaler er fortsatt 6401 05 95000. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer til full pris (uten Autopass-avtale) er endret for passeringer foretatt etter 01.07.18. Nytt kontonummer er 6402 05 32260.  Kontonummer for betaling til Autopass-avtaler er fortsatt 6401 05 95000. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

Kunder med lokale fritak på grunn av bosted vil også motta faktura som skal betales til kontonummer 6402 05 32260 når det er passert i Trondheim. For passeringer utenfor Trondheim, skal faktura betales til kontonummer 6401 05 95000. Vær oppmerksom på dette og sjekk kontonummer påført faktura. 

Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt.

Tilbake