Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal
23.06.2020

Opprydding i kunderegister

I forbindelse med opprydding i kunderegister sender vi nå ut SMS, epost eller brev til kunder med tilgodehavende saldo på avtaler.

De fleste kunder får oppgjør ved avslutning av avtale men for enkelte kunder behøver vi mer informasjon for å kunne gjennomføre utbetalingen. Disse kundene vil få SMS, epost eller brev med tekst vedrørende dette. Vi ber om at kundene som mottar slik melding gir tilbakemelding via bilag@vegamot.no. Besvarelsen må merkes med kundenummeret som er oppgitt i henvendelsen fra oss. På forhånd takk.

Tilbake