Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal
01.01.2018

Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter

Stortinget har vedtatt en bompengereform. Målet med reformen er å forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og rabattstrukturen for følgende bompengeprosjekter i Trøndelag

 

E6 Trondheim – Stjørdal Følgende takster gjelder fra 01.02.2018:

Se avisannonsen her

Forskuddsavtaler vil ikke lenger bli tilbudt.
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke får 20 prosent rabatt. Samtidig innføres et månedlig passeringstak på 40 passeringer per bomstasjon for disse kjøretøyene. Øvrige kjøretøy får ingen rabatt.

 

Det gis fritak etter gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

•       Passasjerer i alle typer kjøretøy

•       Gående og syklende

•       Motorsykler og mopeder

•       Kjøretøy i merket begravelsesfølge

•       Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen*

•       Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet*

•       Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*

•       Kollektivtransport i konsesjonert rute*

•       Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjeneste

       oppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brikke.

Kunder behøver ikke foreta seg noe vedrørende avtaler, avregning eller annet i tilknytning til takstomleggingen.

Tilskudd til reduserte bompenger

Prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal har fått tilskuddsbeløp til reduserte bompengetakster. Tilskuddet er inkludert i de takstene som nå kunngjøres.

Avtaler

Nåværende avtaler hos Vegamot AS med forskuddsbetaling blir automatisk overført til ny avtale med etterskuddsbetaling.

Alle tilleggsavtaler på 714 Lakseveien og Fosenvegene Ei ti’m t byen AS sies opp fra 1.februar 2018, men din hovedavtale vil fremdeles være gyldig. Faktura for AutoPASS-passeringer fra 1. februar 2018 vil bli sendt fra det bompengeselskap du har avtale hos (Vegamot AS eller annet bompengeselskap).

 

 

 

Tilbake