Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal

21.12.2020 Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av E6 Trondheim-Stjørdal i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.
   Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021 Tilbake