Vegamot | Fosenpakka

Fosenpakka
21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. januar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.


Tilbake