Vegamot | E6 Vindåsliene

E6 Vindåsliene
19.06.2019

Estimert oppstart sommer 2020

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er 9. juli 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.

Tilbake