Vegamot | Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund
03.03.2022

Oppstart August 2022

Oppstartsdato for innkreving av bompenger i Bypakke Ålesund er 22. august 2022.