Vegamot | Fv. 659 Nordøyvegen

Fv. 659 Nordøyvegen
03.03.2022

Estimert oppstart august 2022

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på Fv. 659 Nordøyvegen er 27. august 2022.

Les mer om prosjektet her.

Tilbake