Gå til innholdet
02.05.2023

Velkommen til Vegamot

Vegamot administrerer bompengeprosjekt i Trøndelag samt Møre og Romsdal.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om bompenger og Vegamot

Vegamot er et regionalt bompengeselskap som eies av Trøndelag, Møre og Romsdal fylkeskommuner. Vegamot har som samfunnsoppdrag å finansiere bompengeprosjekt i regionen, og dekker finansieringsforpliktelsene ved å kreve inn bompenger. For noen prosjekt må Vegamot låne penger for å finansiere veien, og bompengene kreves inn etter at veien er ferdig. I bompakker skjer finansieringen samtidig som innkrevingen, og det er ikke alltid nødvendig å låne. Når det enkelte prosjekt er ferdig, avsluttes innkrevingen. Penger som er innkrevet på ett prosjekt kan ikke brukes til å finansiere et annet prosjekt. Bompengeselskapet kan ikke betale utbytte til eierne.

Vegamot har finansieringsansvar for 10 bompengeprosjekt. Vi er 12 ansatte. Kundesenteret består av fire medarbeidere. De har også i oppdrag å betjene 8 bompengeprosjekt i Nord-Norge. Samlet sender vi årlig 800.000 fakturaer. Faktura sender vi kunder som ikke har en gyldig AutoPASS-avtale. Kunder med gyldig AutoPASS-avtale mottar sin faktura fra den brikkeutsteder de har avtale med. 

Vegamot har ved årsskiftet 2022-23 en gjeldsforpliktelse på omkring 5,5 milliarder kroner, og vil i løpet av de neste årene ha en gjeld på 14-15 milliarder, i tillegg til finansieringsforpliktelser for bompakker. I 2022 krevde Vegamot inn ca. 1,5 milliarder kroner i bompenger. For de som vil vite mer om Vegamots økonomi ligger det mye informasjon på våre hjemmesider.

Alle bompengeprosjekt i Vegamots portefølje er vedtatt i Stortinget etter lokalpolitisk behandling. Bompengeinnkreving er regulert gjennom Vegloven §27 og forskrift om betaling av bompenger. Vegamot har sin rett til å drive virksomhet fastsatt i bompengeavtale med Samferdselsdepartementet. Takster er fastsatt av Statens vegvesen etter søknad fra Vegamot. Rammene for takstfastsettelse står i veileder for bompengeprosjekt utarbeidet av Statens vegvesen.

Tilbake