Vegamot | Vegamot

26.01.2021

Velkommen til Vegamot

Vegamot administrerer bompengeprosjekt i Trøndelag samt Møre og Romsdal.

 

 

 

 

 

 

Vegamot AS er et regionalt bompengeselskap med ansvar for finansiering av bompengeprosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Selskapet har inngått bompengeavtale med Samferdselsdepartementet, og er eid av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Vegamot finansierer bompengeprosjektene gjennom låneopptak, og dekker forpliktelsene gjennom innkreving av bompenger.

Som regionalt bompengeselskap er Vegamot AS gitt hjemmel til å kreve inn bompenger fra kjøretøy som ikke er knyttet til gyldig AutoPASS-avtale på passeringstidspunktet. Vegamot forvalter også fritak for bompasseringer etter takstretningslinjene. For å lese mer om fritak for bompenger se takstretningslinjer her. 

Fra 1. november 2021 har ikke Vegamot AS hjemmel til å inngå AutoPASS-avtale med kundene. For å inngå AutoPASS-avtale, se www.AutoPASS.no for mer informasjon.

 

Tilbake