Gå til innholdet
10.08.2023

Kunngjøring av tillegg til takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, og Bypakke Ålesund

Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Miljøpakken Trondheim og Bypakke Ålesund.

Øvrige rabatt og fritaksordninger forutsetter som tidligere gyldig AutoPASS-avtale - og brikke.

Vegamot anbefaler fortsatt alle å ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få øvrige rabatter og fritak i bompengeprosjekt. Sjekk at du har gyldig AutoPASS-avtale hos din brikkeutsteder eller bestill brikke hos en godkjent brikkeutsteder her.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake