Gå til innholdet
30.10.2023

Kunngjøring av takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønset Hjelset

Endelig oppstartstidspunkt kunngjøres på Vegamots hjemmesider: www.vegamot.no

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E39 Lønset Hjelset (St. prop. 55 S (2020-2021)). (PDF)

Tilbake