Gå til innholdet
29.05.2024

Kunngjøring takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønseth Hjelset

Innkrevingen starter så snart E39 er klar for ordinær trafikk, etter planen 05.07.2024.

Se Kunngjøring takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønset Hjelset juli 2024 (PDF)

Se Taksvedtak for E39 Lønset Hjelset (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake