Gå til innholdet
25.06.2020

Vegamot åpner resepsjonen 29.06.2020

Våre åpningstider vil være mandag til fredag 08:00-15:00.

 

FØR DU GÅR INN I LOKALET, BER VI OM AT DU SVARER PÅ FØLGENDE SPØRSMÅL:

 

 

 

1. Har du fått påvist Koronavirus?

 

 

2. Har du mistanke om at du kan være smittet av Koronavirus eller er du i karantene?

 

 

3. Har du vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Koronavirus i løpet av de siste 14 dager?

 

 

4. Har du den siste uken hatt symptomer på luftveisinfeksjon med eller uten feber? Hoste, forkjølelse, tungpustet?

 

 

5. Har du vært utenfor Norge siste 14 dager?

 

 

Dersom du svarer Ja på ett eller flere av disse spørsmålene ber vi om at du ikke går inn i lokalet, men tar kontakt med Vegamot på telefon 73 82 48 70 eller via vårt kontaktskjema på www.vegamot.no

Maks antall i ventearealet (gang utenfor skranke) er 3! Vent i yttergang eller ute dersom det allerede er 3 i ventearealet.

 

 

BEFORE ENTERING THE PREMISES, WE ASK YOU TO ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

 

 

 

1. Have you tested positive for the Corona virus?

 

 

2. Do you suspect you may be infected with the Coronavirus or are you quarantined?

 

 

3. Have you had contact with someone that has tested positive for the Corona virus the last 14. days?

 

 

4. Do you have symptoms of a
respiratory infection with or without a fever?

Coffing, flue/cold symptoms, shortness of breath?

 

 

4. Have you been outside Norway during the last 14. days?

 

 

If the answer is Yes to one or more of these questions, we ask that you refrain from entering the premises and that you instead contact Vegamot by phone 73 82 48 70 or by our contact form at www.vegamot.no/eng

There should be no more than 3 persons in the waiting area (hall outside reception). Wait in the hallway or outside if there are 3 persons already in the waiting area.

Tilbake