Vegamot | Vegamot

16.12.2020

Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet fra 01.01.2021

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

Brikkesamarbeidet med Storebæltbron i Danmark opphører fra 01.01.2021. Årsaken til dette er at Sund & Bælt (selskapet som drifter Storebæltbron) som det første bompengeselskapet innfører krav om at brikkeutstederen/brikken må være EETS godkjent. Per nå er ingen norske brikkeutstedere/brikker som er  EETS godkjent. Dette innbærer for deg som kunde med AutoPASS-avtale at avtalen/brikken ikke vil fungere på  Storebæltbron i Danmark fra 01.01.2021.

For deg med gyldig AutoPASS-avtale vil brikken/avtalen fortsatt virke i Danmark og Sverige på Øresundsbron og Fredrikssundsbron samt på fergene. Se oversikt her.

Tilbake