Gå til innholdet
07.05.2021

Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Vegamot og overtar dermed bompengeinnkreving for kunder med Autopass-avtale.

Kjøpet innebærer at Gjensidige vil opprette et selskap som skal administrere Autopassavtaler
med bileiere, levere bombrikker til kundene, og kreve inn betaling for
bompasseringer. Vegamot har i dag Autopass-avtale med over 226.000 kunder.
-Vi er svært glad for denne avtalen, som vil gi oss mulighet til å gjøre det enklere for kundene
å eie og bruke bil, sier Helge Leiro Baastad, som er konsernsjef i Gjensidige Forsikring.

Politisk ønsket utvikling
Salget er i tråd med bompengereformen, der det er vedtatt at utstedervirksomheten skal
skilles ut fra bompengeselskapene og håndteres av kommersielle aktører.
–Vi er overbevist om at Gjensidige vil bli en trygg og god eier. Salget betyr også at Vegamot
leverer på oppdraget vi har fått fra regjeringen i forbindelse med bompengereformen, sier
Marius Maske, administrerende direktør i Vegamot.
Maske er godt fornøyd med å ha funnet en kjøper som vil utvikle virksomheten videre fra
Trondheim, til det beste for både kunder og ansatte. Han understreker at kundene ikke vil
merke noen umiddelbar forskjell, og at de ikke behøver å foreta seg noe i forbindelse med
kjøpet.
Vegamot vil fortsette som et regionalt bompengeselskap, og finansiering av veiprosjekter
fortsetter som før.

Enklere for bileierne
Gjensidige krever allerede inn Trafikkforsikringsavgift på vegne av staten, og Baastad mener
at bompengeinnkreving er en naturlig forlengelse av dette.
-I dag må bileiere forholde seg til mange ulike tjenestetilbydere. Vi tror at de vil være tjent
med å samle flere tjenester hos én leverandør, og vi vil gjerne ha den rollen, sier Baastad.
Han er sikker på at kjøpet vil skape muligheter for å gjøre hverdagen enklere for bileierne, og
på sikt kan det åpne seg muligheter for nye tjenester.

Krever godkjenning
Endelig gjennomføring av kjøpet er betinget av tillatelse fra Statens Vegvesen og
Finanstilsynet. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Om Gjensidige:
Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag
3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge
tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens
forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Om Vegamot:
Vegamot AS er det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal.
Selskapet finansierer alle bompengeprosjekter vedtatt av Stortinget og krever inn bompenger
i de to fylkene. Det er Stortinget som har gitt Vegamot dette samfunnsoppdraget. Vegamots mål er å finansiere bompengeprosjektene med minst mulig ulempe for kundene. Vegamot
AS eies av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Selskapet ble stiftet i 1983 og
har kontor i Trondheim.
I 2020 sto Vegamot for innkreving av om lag 1,2 milliarder kroner i bompenger. 80% av dette
kom fra 226.000 kunder med Autopass-avtale.

Tilbake