Gå til innholdet
16.06.2021

Er din brikke plassert i korrekt kjøretøy?

Vær oppmerksom på at som avtaleinnehaver har man ansvar for at brikken er montert i kjøretøyet som er registrert i avtalen.

Dersom brikken plasseres i et annet kjøretøy enn det som er registrert i avtalen kan dette medføre:

  • Tap av rabatt
  • Feil pris på passering
  • Ingen timesregel eller månedstak
  • Du kan være betalingsansvarlig for passeringer foretatt med kjøretøy som du ikke disponerer

Vi viser til avtalebetingelsene:

2.2 Brikken skal ikke benyttes i andre kjøretøy enn det kjøretøy som avtalen er registrert på. Brikken skal monteres i henhold til monteringsinstruks.

2.4 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger i avtalen er korrekte til enhver tid. Endring av opplysninger skal meldes selskapet umiddelbart. Kunden kan til enhver tid undersøke om opplysninger i avtalen er korrekte, og gjøre endringer via elektroniske kundesider, «Min side», eller ved å ta kontakt med selskapet.

Har du brikker til flere kjøretøy sørg for at riktig brikke er plassert i riktig kjøretøy. Informasjon om brikkenummer og hvilket kjøretøy som er registrert på hvilken brikke finner du på Min side

Tilbake