Gå til innholdet
02.11.2021

Endret rabatt for nullutslilppskjøretøy fra 1. november

Fra 1.11.2021 er rabatten for nullutslippskjøretøy redusert fra 100% til 80% av ordinær takst fratrukket brikkerabatt i Miljøpakken og E6 Trondheim Stjørdal.

For de øvrige prosjekt i regionen er det inntil videre 100% rabatt. Rabatten forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet på passeringstidspunktet. 


Tilbake