Gå til innholdet
22.09.2023

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

Kunngjøring av oppstart innkreving og taksvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen og kunngjøring av avslutning innkreving E6 Trondheim Stjørdal (PDF)

Takstvedtak for prosjekt E6 Ranheim - Åsen (PDF)

Tilbake