Gå til innholdet
29.11.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Fosenpakka

Med virkning fra 1.1.2024 justeres takstene

Se nye takstvedtak fra 01.01.2024 (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake