Gå til innholdet
14.12.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, Fv17-720 Dyrstad Sprova Malm og E6 Ulsberg Melhus

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

Se Kunngjøring takster Miljøpakken Trondheim (PDF)
Se Takstvedtak for Miljøpakke Trondheim (PDF)

Se Kunngjøring takster fv 17-720 Dyrstad Sprova Malm (PDF)
Se Takstvedtak for fv 17- 720 Dyrstad Sprova Malm (PDF)

Se Kunngjøring takster E6 Ulsberg Melhus (PDF)
Se nytt korrigert takstvedtak 30.01.2024 for E6 Ulsberg Melhus (PDF)
Se gammelt takstvedtak 06.12.2023 for E6 Ulsberg – Melhus (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake