Gå til innholdet
Fosenpakka|Om prosjektet

Om prosjektet

Fv.715 Krinsvatn er et av flere vegprosjekter som ligger under Fosenpakka.
Vegamot har driften av bomstasjonen på Krinsvatn.Fosenpakka omfatter 17 prosjekt fordelt på 3 delpakker. Alle prosjekt ligger på Fosenhalvøya med unntak av delprosjektet fv 710 Ingdal-Valset, som ligger i Agdenes kommune. Fire prosjekt ligger helt eller delvis i Nord-Trøndelag, resten ligger i Sør-Trøndelag.

Les mere om prosjektet her.