Gå til innholdet
Fv17/Fv720|Om prosjektet

Om prosjektet

Statens vegvesen skal bygge 8,5 km ny fv. 17 på sørsiden av Hjellbotn i Steinkjer og Verran kommune. På denne strekningen bygger Statens vegvesen ei 580 meter lang bru over Beitstadsundet. De skal også bygge 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnes til Malm i Verran kommune. Den nye vegen går langs Beitstadsundet. I tillegg skal det gjøres tiltak langs den 5,6 km lange strekningen fra Dyrstad til Østvik i Steinkjer.

Dagens fv. 17 er svingete og holder ikke dagens standard. Fartsnivåene varierer mellom 40, 50, 60 og 70 km/t. Vegen går også gjennom tettstedet Vellamelen i Steinkjer. Den nye vegen får en moderne standard, bedre kurvatur og det blir fartsgrense på 80 km/t langs hele strekningen. Dagens fv. 720 er svingete og har lav standard. Ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiseruten Malm-Østvik-Steinkjer.

Kommunedelplanen for fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm er grunnlaget for utarbeidinga av reguleringsplanen. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyrene i Steinkjer og Verran kommune i februar 2013. Reguleringsplanen ble vedtatt av Steinkjer og Verran kommune i mars 2015.

Formålet med prosjektet:

  • Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Prosjektet er et bomvegprosjekt. Det forventes å være ferdig bygd i løpet av 2019.

Vedtatt kostnadsramme for prosjektet: 1,6 mrd. kroner (2016-kroner).