Gå til innholdet
Bypakke Ålesund|Om prosjektet

 

Bypakken skal gi Ålesund et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. Transportsystemet skal møte befolkningsveksten. Bypakken skal bidra til å utvikle et fremtidsrettet kollektivtilbud og en attraktiv og bærekraftig utvikling. En snarlig utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være en viktig forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen. Les mer om bypakken hos Bypakke Ålesund.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.