Gå til innholdet
E6 Ulsberg – Melhus|Om prosjektet

 

De viktigste målene for prosjektet, er at reisetiden for persontransport og avstandskostnader for godstransport skal reduseres og at trafikksikkerheten skal bli bedre. Les mer om E6 Ulsberg - Melhus hos Nye Veier.