Vegamot | E6 Ulsberg – Melhus

E6 Ulsberg – Melhus | Om prosjektet

 

De viktigste målene for prosjektet, er at reisetiden for persontransport og avstandskostnader for godstransport skal reduseres og at trafikksikkerheten skal bli bedre. 

Les mer om E6 Ulsberg - Melhus hos Nye Veier.