Gå til innholdet
E39 Lønset - Hjelset|Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
E39 Hjelsetkr. 39,00kr. 31,20kr. 15,60
FV62 Hjelsetkr. 39,00kr. 31,20kr. 15,60

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
E39 Hjelsetkr. 77,00kr. 77,00kr. 0,00
FV62 Hjelsetkr. 77,00kr. 77,00kr. 0,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For E39 Lønset - Hjelset er det månedstak på 60 betalende passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering innenfor en gitt tidsintervall, selv om man passerer flere bommer innenfor tidsintervallet. I prosjektet E39 Lønset - Hjelset er Timesregelen satt til 30 minutter. Bruk av timesregel er uavhengig av om kjøretøyet har gyldig brukeravtale og betalingsbrikke dersom passeringer er innen 30 minutter. Ordningen gjelder kun for takstgruppe 1.

Følgende takstgrupper gjelder:
• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
• Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:

• 20%. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
• Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt over 3 500 kg, får takst som takstgruppe 1.
• Timesregel for kjøretøy i takstgruppe 1*.
• Passeringstak på 60 betalbare passeringer per kalendermåned for takstgruppe 1.
• 50%. rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
• 100%. rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

*I enkeltprosjekter kan det i særskilte tilfeller innføres timesregel der utformingen av et
bomsnitt gjør dette nødvendig for å unngå utilsiktede effekter for bilistene. Dette gjelder

kun der kompliserte bomsnitt undergraver nytteprinsippet. Bruk av timesregel er uavhengig

av om kjøretøyet har gyldig brukeravtale og betalingsbrikke dersom passeringer er innen

30 minutter i særskilte bomsnitt i strekningsvise prosjekt.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
• Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
• Kollektivtransportkjøretøy i rute
• NATO-kjøretøy i øvelse*
• Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåtta. Fritaket kan gis for inntil 2 år av
gangen.

Fritak kan gis etter søknad og betinget gyldig brukeravtale med en AutoPASS-utsteder om
bruk av brikke. Kjøretøy som er godkjent som utrykningskjøretøy i Autosys er unntatt krav

om søknad.

**Fritaksordning skal som hovedregel gjelde etter framlegg av lister fra Forsvaret med
kjennemerker for kjøretøyene som skal omfattes av ordningen. Fritak gis for en tidsbestemt

periode knyttet til NATO-øvelses varighet.

Innvilget fritak gjelder vedtaksdato og har ikke tilbakevirkende kraft.

Se gjeldende takstvedtak (PDF)