Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal|Takster og rabatter

Bompengeprosjektet "E6  Trondheim-Stjørdal" ble lagt ned 01.11.2023.
Veistrekket er en del av et nytt bompengeprosjekt som heter "E6 Ranheim-Åsen"