Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Hommelvik kr. 19,00 kr. 15,20  kr. 3,04
Leistad kr. 19,00 kr. 15,20  kr. 3,04
Ranheim kr. 38,00 kr. 30,40  kr. 6,08

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale   Nullutslippskjøretøy med avtale  
Hommelvik kr. 28,00 kr. 28,00 kr. 0,00
Leistad kr. 28,00 kr. 28,00 kr. 0,00
Ranheim kr. 58,00 kr. 58,00 kr. 0,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For E6 Trondheim - Stjørdal er det månedstak på 40 passeringer per bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på E6 Trondheim-Stjørdal. 

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle avtalebetingelser:
2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.