Gå til innholdet

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale  
Krinsvatnkr. 57,00kr. 45,60kr. 22,80

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed avtaleNullutslippskjøretøy med avtale  
Krinsvatnkr. 136,00kr. 136,00kr. 0,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For FV. 715 Krinsvatn er det månedstak på 40 betalende passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke. Rett på månedstak oppheves for innværende måned ved endring av brikkeutsteder, dette gjelder også ved brikkebytte såfremt ikke brikkebyttet er utført av eller i samarbeid med brikkeutsteder.

Ved brikkebytte er det nødvendig å utføre denne prosessen i samarbeid med brikkeutsteder. Ved å koordinere brikkebyttet med brikkeutsteder, sikrer man at den nye brikken blir riktig tilknyttet den eksisterende avtalen og kjøretøy, og at månedstak blir ivaretatt. Videre kan brikkeutstederen gi nødvendig veiledning og assistanse i brikkebytteprosessen. Dette sikrer en smidig overgang til den nye brikken.

Merk, dette krever at brikkeutsteder benytter «brikkebyttefunksjonen». Snakk med din brikkeutsteder for å være sikker på at dette blir utført riktig. Du må benytte samme brikkeutsteder for at passeringene blir tellende opp mot månedstak i inneværende måned. Planlegger du å bytte brikkeutsteder anbefales vi at dette gjøres ved et månedsskifte for å opprettholde månedstak i størst mulig grad. 

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på Krinsvatn. 


Følgende takstgrupper gjelder:
- Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
- Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg. 

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
- 20 pst. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
- Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt over 3 500 kg, får takst som takstgruppe 1.
- Passeringstak på 40 betalte passeringer pr. kalendermåned på Krinsvatn for takstgruppe 1.
- 50 pst. rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
- 100 pst. rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
- Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
- Kollektivtransportkjøretøy i rute
- NATO-kjøretøy i øvelse*
- Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåtta. Fritaket kan gis for inntil 2 år av gangen. 

Fritak kan gis etter søknad og betinger gyldig brukeravtale med en AutoPASS-utsteder om bruk av brikke. Kjøretøy som er godkjent som utrykningskjøretøy i Autosys er unntatt krav om søknad. 

Fritaksordning merket med * skal som hovedregel gjelde etter framlegg av lister fra Forsvaret med kjennemerker for kjøretøyene som skal omfattes av ordningen. Fritak gis for en tidsbestemt periode knyttet til NATO-øvelses varighet.

Innvilget fritak gjelder vedtaksdato og har ikke tilbakevirkende kraft.